Geschiedenis Consultants | JET SPITS
21748
page-template-default,page,page-id-21748,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

JET SPITS

 

Studeerde geschiedenis aan de RUG en werkte daarna als publiekshistoricus in diverse functies: als onderzoeker bij de Wetenschapswinkel voor Geschiedenis RUG, programmaconservator Fries Museum (projectleider Ferhaal fan Fryslân), erfgoedcoach, docent RUG (vakken: Museums, Exhibitions & Documentaries; Visual Culture; Modern History; Public History) en projectleider in opdracht van musea, (landschaps)organisaties en (erfgoed)instellingen.

Sinds 2022 werkzaam als onderzoeker naar de geschiedenis van de verpleegkunde bij Fontys Hogescholen. 

 

Zij werkt aan een promotieonderzoek naar de ervaringen van mensen met tuberculose in Nederlandse volkssanatoria inde periode 1910-1962, met als case study het Friesch Volkssanatorium/ Beatrixoord.

OPDRACHTGEVERS

 

Bisdom Groningen
Centrum voor Werk & Inkomen Gemeente Groningen
Comité Weleveld 700 jaar
Culturele Raad Denekamp
Fries Museum
Gemeente Bellingwedde
Gemeente Groningen
Gemeente Noordenveld
Gemeentearchief Groningen
Historische Kring Gramsbergen
Landelijke Specialisten Vereniging afdeling Groningen
Landschapsbeheer Groningen UMCG
Laprolan Medische Apparatuur
Lentis Pavlov Medialab
Martini Ziekenhuis Groningen
Museum Willem van Haren
NU ’91 vakbond voor verpleegkundige & verzorgende professionals
Openluchtmuseum Het Hoogeland Warffum
P.W. Janssens Friesche Stichting
Provincie Groningen
Provinsje Fryslân
RegioProject
RIAGG Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Smelne’s Erfskip
Stad & Lande
Stichting Vereniging voor de Effectenhandel
Stichting Anno
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
Stichting Drents Monument
Stichting Geschiedschrijving Oldambt
Stichting Het Groninger Landschap
Stichting Hoornse Meer Concert
Stichting Sinnige Fonds
Stichting Wereldtijdpad
Streekmuseum De Oude Wolden Bellingwolde
Streekmuseum Opsterland
Uitgeverij Noordboek
Uitgeverij Passage
Uitgeverij Profiel
UMCG Tuberculosecentrum Beatrixoord
Universiteitsmuseum Rijksuniversiteit Groningen

ARTIKELEN

 

 • Dossier 100 Jaar Vrouwenkiesrecht, Deel 4: Taaie volharding. Openingsmanifestatie tentoonstelling ‘Strijd!’, gepubliceerd 5 juni 2019 op historici.nl (site mogelijk gemaakt door het Huygens ING, een instituut van de KNAW, en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap)
 • De Hunze en de stad. Over het beteugelen van een oerrivierin Golden Raand. Kwartaalblad van het Groninger Landschap, lente 2014
 • “Opwindend, exotisch en sensueel”, over Mata Hari, in Topstukken uit het Fries Museum,Uitgeverij Bornmeer 2013
 • twee artikelen over borgen en borgbewoners in Golden Raand. Kwartaalblad van het Groninger Landschap, winter 2010
 • “Reitdiepgebied toont karakter” in Golden Raand. Kwartaalblad van het Groninger Landschap, zomer 2010
 • “Sporen van roerige geschiedenis in Harssensbosch” in Golden Raand. Kwartaalblad van het Groninger Landschap, herfst 2009
 • “Het blijft mijn ziekenhuis. Van Diakonessenhuis en R.K. Ziekenhuis naar Martini Ziekenhuis” in Stad & Landecultuur-historisch tijdschrift18 (2009) 2
 • Negen mini-encyclopedietjes over de cultuur- en landschapsgeschiedenis van alle gebieden van Het Groninger Landschap (samen 360 pagina’s A-4). Opdrachtgever: Stichting Het Groninger Landschap 2006-2008
 • “Kerst zonder geloof”. Artikel in speciale Anno Geschiedeniskrant in dagbladSpits, 16 december 2004. Opdrachtgever: Stichting Anno
 • “Beatrixoord: koploper in de tuberculosebestrijding” in Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, december 2002
 • Het Oldambt. Mensen en landschap door de eeuwen heen. Handel, nijverheid en vervoer, Scheemda: Stichting Geschiedschrijving Oldambt 2000. Themanummer
 • “Het geheugen van de stad, 75 jaar Gemeentearchief Groningen”in Nederlands Archievenblad, 101 (1997) 3, september 1993. Ook verschenen als themanummer van Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen
 • “Aletta Jacobs” in Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen, Groningen: RegioProject 1994
 • “Het Geheugen van de Stad. 75 jaar Gemeentearchief Groningen'”, in themanummer van Stad en Lande, cultureel-historisch tijdschrift voor Groningen2 (1993) 3. Een aangepaste versie verscheen in het Nederlands Archievenblad97 (1993) 3
 • “Schwitzen im Drenther Moor” in Holland der Frasen, reeks `Reisel und Kultur’, München: Frauenoffensive1992
 • “Een vergeefse zoektocht naar het Gezonde Gezin. De Nederlandse Volksdienst en de Drentse vrouw 1940-1945” in Krüderige wieven. Geschiedenis van Drentse vrouwen in de twintigste eeuw, Zutphen: Walburg Pers 1991 (ook eind- en fotoredactie )
 • “Hoc est vivere… Een levensschets van het GHD `Ubbo Emmius’ 1936-1986′” in Hoc est vivere… Een beeld van Groningen en het Groninger Historisch Dispuut `Ubbo Emmius’ 1936-1986, Groningen: G.H.D. Ubbo Emmius 1986 (ook eindredactie)

ARCHIEVEN

 • opschonen archieven in het hoofdgebouw en het mortuarium in Zuidlaren; opstellen rapport met adviezen over de te nemen vervolgstappen en praktische handvatten voor het maken van keuzes rond het managen van informatie- en archiefstromen in de toekomst; begeleiding Werkgroep Erfgoed met het oog op digitalisering beeldmateriaal i.s.m. Drents Archief, Opdrachtgever: Stichting Lentis GGz
 • advisering over de wijze waarop Lentis de verantwoordelijkheid ten aanzien van kunst en erfgoed binnen het concern beter kan invullen; opstellen rapport met adviezen en praktische handvatten voor het maken van keuzes rond een gefaseerd, verantwoord erfgoedbeheer, 2012.Opdrachtgever: Stichting Lentis GGz
 • advies en ordening van negen meter archiefmateriaal en begeleiding overbrenging van de geschoonde archieven naar RHC Groninger Archieven, Nationaal Archief, Den Haag en huisarchief KNMG, Utrecht, 2009. Opdrachtgever: Landelijke Specialisten Vereniging, afdeling Groningen
 • opstellen plaatsingslijsten van de papieren archieven in het hoofdgebouw te Wagenborgen met het oog op het uitruimen van de locatie vanwege fusie met PI Dennenoord, 2008. Opdrachtgever: Psychiatrisch Ziekenhuis Groot Bronswijk, Wagenborgen